Realizace staveb

- Opravy horkovodů v Pardubicích, ul.Bělehradská, Labská v roce 2006

- ZTV pro RD Staré Čivice – Komunikace, vodovod, plynovod kanalizace, v roce 2006

- Demolice a příprava území pro PALACE Pardubice, v roce 2006

- Horkovodní přípojka pro Kingspan, Hradec Králové, v roce 2006

- Servisní práce pro SÚS Chrudim (komunikace, příkopy, propustky), v roce 2006

- ZTV pro RD Černá za Bory, komunikace+chodníky, kanalizace, vodovod, plynovod – ve výstavbě

- Opravy horkovodů v Pardubicích ul.Bělehradská, npor.Eliáše, v roce 2007

- Přeložky VTL plynovodů pro obchvat R35 Opatovice – Sedlice, v roce 2008

- Rozšíření výrobních ploch pro Kingspan Hradec Králové – příprava území, HTÚ, kanalizace, voda, horkovod,      plynovod, demolice budov, v roce 2008

- Horkovodní přípojka pro ZŠ Opatovice nad Labem

- Logistické centrum Šmíd - Vysoké Mýto ve spolupráci s fi. FEMONT OPAVA s.r.o.

- I/38 NYMBURK - OBCHVAT, II. ETAPA  přeložka vodovodu DN400

- KANALIZACE projekt LABE - LOUČNÁ

 

Dále má naše společnost uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování stavebních prací a služeb pro CZT International Power Opatovice a.s. na dobu neurčitou, jejíž předmětem je provádění stavebních prací a služeb při opravách a haváriích technologického zařízení pro rozvod tepla v oblasti Pardubic, Hradce Králové a Chrudimi.

Uvedené stavby jsou vybrány pouze pro představu širokého rozsahu prováděných prací naší společností. Dále se podílíme nasazením stavebních strojů a mechanizace na výstavbě dálnice Praha – Hradec Králové, výstavbě železničního koridoru a na dalších stavbách pro společnosti jako

Chládek a Tintěra a.s., SSŽ a.s., SKANSKA, VCES a.s., FEMONT OPAVA s.r.o., MIROS Dopravní stavby a.s. a další

Výstavba vodovodu v EOP                   

 

Přeložka vodovodu PE 450 NYMBURK

Opěrná zeď Chrudim

R 35 Sedlice - Opatovice

přeložky VTL plynovodů